Στεφανιαία νόσος

Εξειδικευμένη παρακολούθηση των ασθενών
με στεφανιαία νόσο.

 

 

Στεφανιαία νόσος

Η καρδιαγγειακή νόσος είναι η κυριότερη αιτία πρόωρης θνησιμότητας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η στηθάγχη είναι το κυριότερο σύμπτωμα της χρόνιας στεφανιαίας νόσου και ορίζεται ως εξής:

Δυσφορία στο στήθος με χαρακτηριστική ποιότητα και διάρκεια, η οποία προκαλείται από την άσκηση ή το συναισθηματικό στρες και υφίεται με την ανάπαυση ή/και τη χορήγηση νιτρωδών φαρμάκων.

Ανάλογα με την ηλικία και το είδος των συμπτωμάτων (τυπική στηθάγχη ή άτυπη) οι ασθενείς συστήνεται να υποβάλλονται σε περαιτέρω έλεχγο είτε με απεικονιστικές εξετάσεις (σπινθηρογράφημα καρδιάς,
ηχοκαρδιογραφική δοκιμασία φόρτισης με δοβουταμίνη) είτε με τη διενέργεια στεφανιογραφίας (link).

 

 


Ο Στόχος των θεραπευτικών παρεμβάσεων που κάνουμε στους ασθενείς με σταθερή στηθάγχη είναι ο εξής :

Α. ανακούφιση από τα συμπτώματα

Β. μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου

Γ. βελτίωση της πρόγνωσης.


Οι ασθενείς με συμπτώματα στηθάγχης παρακολουθούνται από το Ιατρείο Καρδιαγγειακής Πρόληψης και Επεμβατικής Καρδιολογίας σε τακτική βάση.

 

Πλάνο αντιμετώπισης και θεραπείας

 

  1. Ελέγχουμε σε όλους τους ασθενείς:

  • Επίπεδα της Αρτηριακής Πίεσης

  • Λιπιδαιμικό προφίλ (ολική χοληστερόλη, LDL, HDL, τριγλυκερίδια)

  • Σάκχαρο

 

  1. Κλινικός και εργαστηριακός Ελεγχος:

  • Ιστορικό και κλινική εξέταση

  • Ηλεκτροκαρδιογράφημα

  • Τρίπλεξ καρδιάς

  • Δοκιμασία κοπώσεως (τεστ κοπώσεως, stress echo, SPECT μυοκαρδίου)

 

3. Φαρμακευτική ή επεμβατική θεραπεία, σε όσους κρίνεται απαραίτητο

4. Διαιτητικές συμβουλές

5. Πρόγραμμα επανόδου στην φυσιολογική ζωή και στην άσκηση

Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου

Το έμφραγμα του μυοκαρδίου είναι μία κατάσταση που απειλεί τη ζωή.

Ο πόνος στο έμφραγμα έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, διαρκεί συνήθως περισσότερο από 20-30 λεπτά και δεν υποχωρεί με την χορήγηση νιτρωδών φαρμάκων.

Το έμφραγμα του μυοκαρδίου συμβαίνει αιφνιδίως και ο μηχανισμός είναι ο εξής:

Μία στεφανιαία αρτηρία αποφράσσεται συνήθως από θρόμβο με αποτέλεσμα το υποκείμενο μυοκάρδιο να μη λαμβάνει οξυγονωμένο αίμα και ως εκ τούτου να οδηγείται στην ισχαιμία και νέκρωση.

Η θεραπεία λοιπόν είναι η έγκαιρη διάνοιξη της αποφραγμένης αρτηρίας με σκοπό την επαναφορά της ροής προς το μυοκάρδιο και την πρόληψη της νέκρωσης των ιστών και τα επακόλουθά της.

Η επεμβατική επαναιμάτωση του μυοκαρδίου με αγγειοπλαστική και τοποθέτηση στεντ αποτελεί την θεραπεία εκλογής.

Στην εξέλιξη της αντιμετώπισης του οξέος εμφράγματος σταθμό αποτέλεσε η μονάδα εντατικής παρακολούθησης τη δεκαετία του ΄60-70, η θρομβόλυση τη δεκαετία του ΄80-90 και τέλος η αγγειοπλαστική από το τέλος της δεκαετίας του ΄90 ως και σήμερα.

Σήμερα, η αγγειοπλαστική των στεφανιαίων αρτηριών με την εξέλιξη της τεχνολογίας και την πρόοδο των στεντ προσφέρει την καταλληλότερη επιλογή σε αυτούς τους ασθενείς και η ωφελιμότητα είναι μεγαλύτερη όσο νωρίτερα από την έναρξη του άλγους, επιτυγγάνεται η διάνοιξη της αρτηρίας.

Σε αυτές τις επείγουσες περιπτώσεις μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας οποιαδήποτε ώρα και όλο το 24ώρο.

 Επικοινωνία