Βίντεο

Retained gear ad entrapment A. Kolyviras
Coronary Complication ManagementChairmen: D.I. Karmpaliotis (USA), G. Sianos
media.conferre.gr


 

Πρώτα αποτελέσματα της αγγειοπλαστικής με βιοαπορροφήσιμα ικριώματα
από Μαγνήσιο στην καθημερινή πράξη.
Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιολογίας, Αθήνα 2018

 


 


 35ο Διεθνές Καρδιολογικό Συνέδριο | Α. Κολυβήρας

Α. Κολυβήρας | 5-ετή αποτελέσματα των ασθενών με νόσο ισοδύναμου
στελέχους μετά από διαδερμική αγγειοπλαστική με DES.